Frigöra full fiberoptisk kapacitet
Forskningsprojekt, 2019 – 2024

De optiska fibrerna är kraftigt underutnyttjade idag. Projektets mål är att kvantifiera och visa var de yttersta gränserna går för fiberoptisk kommunikation.

Det nuvarande överföringssystemet tar inte hänsyn till kopplingen mellan de fysiska dimensionerna i den optiska signalöverföringen, speciellt gäller det polarisation, utbredningsmönster och frekvens. Om data istället separeras i sina fysiska dimensioner under överföringen och skickas samordnat och beroende av varandra, skulle samma mängd data uppta mindre utrymme i fibern.

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jochen Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW 2018.0090
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-25