Unlocking the Full-dimensional Fiber Capacity
Research Project, 2019 – 2024

De optiska fibrerna är kraftigt underutnyttjade idag. Projektets mål är att kvantifiera och visa var de yttersta gränserna går för fiberoptisk kommunikation.

Det nuvarande överföringssystemet tar inte hänsyn till kopplingen mellan de fysiska dimensionerna i den optiska signalöverföringen, speciellt gäller det polarisation, utbredningsmönster och frekvens. Om data istället separeras i sina fysiska dimensioner under överföringen och skickas samordnat och beroende av varandra, skulle samma mängd data uppta mindre utrymme i fibern.

Participants

Henk Wymeersch (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Erik Agrell

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Peter Andrekson

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

Magnus Karlsson

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

Jochen Schröder

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

Victor Torres Company

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

Funding

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Project ID: KAW 2018.0090
Funding Chalmers participation during 2019–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2019-05-25