Iterative configuration in elastic optical networks [Invited]
Paper i proceeding, 2020

Författare

Mohammad Hadi

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings of the International Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM)

International Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM)
Barcelona, ,

Energieffektiv optisk fiberkommunikation

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2014-07-01 -- 2019-06-30.

Energieffektiv och höghastighets-transmission i optisk fiber kommunikation

VINNOVA, 2018-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-03