A constitutive equation for open-cell cellular solids, including viscoplasticity, damage and deformation induced anisotropy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Per Hård af Segerstad

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal of Plasticity

Vol. 24 5 896-914

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08