Pore–gas interaction in foams at finite deformation using staggered solution techniques
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Mats L Landervik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 197 148-159

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-06