Assessing grasp stability based on learning and haptic data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Yasemin Bekiroglu

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Janne Laaksonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)

Jimmy A. Jorgensen

Syddansk Universitet

Ville Kyrki

Aalto-Yliopisto

Danica Kragic

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

IEEE Transactions on Robotics

1552-3098 (ISSN)

Vol. 27 3 616-629

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-14