Dynamic grasp and trajectory planning for moving objects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Naresh Marturi

University of Birmingham

Marek Kopicki

University of Birmingham

Alireza Rastegarpanah

University of Birmingham

Ales Leonardis

University of Birmingham

Yasemin Bekiroglu

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Autonomous Robots

0929-5593 (ISSN) 1573-7527 (eISSN)

Vol. 43 5 1241-1256

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Datavetenskap (datalogi)

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-14