Benchmarking Protocol for Grasp Planning Algorithms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Yasemin Bekiroglu

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Naresh Marturi

University of Birmingham

Maximo Roa

Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Komlan J. M. Adjigble

University of Birmingham

Tomasso Pardi

University of Birmingham

Cindy Grimm

Oregon State University

Ravi Balasubramanian

Oregon State University

Kaiyu Hang

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Rustam Stolkin

University of Birmingham

IEEE Robotics and Automation Letters

23773766 (eISSN)

Vol. 5 2 315-322

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-14