Object shape estimation and modeling, based on sparse Gaussian process implicit surfaces, combining visual data and tactile exploration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Gabriela Zarzar Gandler

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Carl Henrik Ek

University of Cambridge

Mårten Björkman

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Rustam Stolkin

University of Birmingham

Yasemin Bekiroglu

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Robotics and Autonomous Systems

0921-8890 (ISSN)

Vol. 126

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Robotteknik och automation

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-14