Visual and Tactile 3D Point Cloud Data from Real Robots for Shape Modeling and Completion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Yasemin Bekiroglu

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Mårten Björkman

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Gabriela Zarzar Gandler

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Johannes Exner

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Danica Kragic

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Data in Brief

23523409 (eISSN)

Vol. 30

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Bioinformatik och systembiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-14