High order numerical integrators for single integrand Stratonovich SDEs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

David Cohen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Kristian Debrabant

Syddansk Universitet

Andreas Rößler

Universitaet Zu Lübeck

Applied Numerical Mathematics

0168-9274 (ISSN)

Vol. 158 264-270

Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion

Vetenskapsrådet (VR), 2019-01-01 -- 2022-12-31.

Vetenskapsrådet (VR), 2019-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Vattenbehandling

DOI

10.1016/j.apnum.2020.08.002

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-23