Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

David Cohen (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2018-04443
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-29