The Big Brother Issue: Analyzing the Media System Around a Reality TV-series
Kapitel i bok, 2005

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Growth and Dynamics of Maturing New Media Companies

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2020-08-27