The 16th International CDIO Conference: Proceedings - Full Papers Vol. 1(2)
Proceeding (redaktörskap), 2020

Redaktör

Johan Malmqvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jens Bennedsen

Aarhus Universitet

Kristina Edström

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Natha Kuptasthien

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Angkee Sripakagorn

Chulalongkorn University

Janne Roslöf

Turku University of Applied Sciences

Ingunn Saemundsdottir

Reykjavik University

Maria Daniela Irene Siiskonen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

The 16th International CDIO Conference
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

978-91-88041-28-9

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-24