Analysis of pedestrian injuries in pedestrian-car collisions with focus on age and gender
Paper i proceeding, 2019

Författare

Christoph Leo

Technische Universität Graz

Corina Klug

Technische Universität Graz

Maria Ohlin

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Astrid Linder

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Conference proceedings International Research Council on the Biomechanics of Injury, IRCOBI

22353151 (ISSN)

256-257

2019 International Research Council on Biomechanics of Injury Conference, IRCOBI 2019
Florence, Italy,

Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety (VIRTUAL)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/768960), 2018-06-01 -- 2022-05-31.

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-25