Modeling of large inelastic deformations of foams with respect to the point of compaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Mats L Landervik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

European Journal of Mechanics - A/Solids

Vol. 27 2 234-246

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-06