Revisiting site manager work: stuck in the middle?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Projekt Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Construction Management and Economics

Vol. 24 5 521-528

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07