High speed 850 nm VCSEL with 30 GHz modulation bandwidth
Paper i proceeding, 2015

Författare

Erik Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Emanuel Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Matthew Green

IQE (Europe) Ltd.

A. Joel

IQE (Europe) Ltd.

Proceedings Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Europe

CB-2.4
9781467374750 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Telekommunikation

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

ISBN

9781467374750

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-25