Reviewing the development of alternative aviation fuels and aircraft propulsion systems
Poster (konferens), 2020

This poster presents the initial results obtained from the review of different literature for alternative aviation fuels and related aircraft propulsion systems which will be used in forthcoming journal paper.

Författare

Karna Dahal

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

3rd ECATS Conference, Making Aviation Environmentally Sustainable
Gothenburg, ,

Sustainable aviation fuels for a carbon constrained world

Chalmers, 2019-07-01 -- .

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Styrkeområden

Energi

DOI

10.13140/RG.2.2.16152.42249

Relaterade dataset

Making Aviation Environmentally Sustainable [dataset]

Mer information

Skapat

2020-12-06