Om betydelsen av könsrelaterade variationer i förkunskaper för toppbetyg i programmering
Övrigt konferensbidrag, 2021

I kurser som inte förmår justera för könsrelaterade variationer i förkunskaper riskerar examinationen att befästa bilden att olika kön presterar olika bra i ämnet. Detta bidrag undersöker kursmaterialets betydelse för observerade könsskillnader i toppbetyg i en introduktionskurs i programmering. Kan ett bättre material utjämna skillnaderna?

förkunskaper

toppbetyg

programmering

könsskillnader

Författare

Henrik Ström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande - KUL2021
Göteborg, Sweden,

Fler kvinnliga studenter med toppbetyg - eliminering av könsskillnader i inledande programmering

GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Annan teknik

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-23