Foreword
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

0236-5731 (ISSN) 1588-2780 (eISSN)

Vol. 316 2 761-763

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Subatomär fysik

Miljövetenskap

DOI

10.1007/s10967-018-5817-1

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19