Superchannel Engineering with Microresonator Combs
Paper i proceeding, 2018

We study segmenting the available bandwidth of a WDM system into microcombdriven
superchannels. This solution improves the power per line while using a fraction of the
pump power, making it potentially more favorable for integration.

Författare

Òskar Bjarki Helgason

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Attila Fülöp

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jochen Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Andrew M Weiner

Purdue University

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

2018 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2018

JW2A.71
9781557528209 (ISBN)

Conference on Lasers and Electro-Optics
San Jose, USA,

Mikroresonatorbaserade frekvenskamsgeneratorer för koherent kommunikation

Vetenskapsrådet (VR) (2016-03960), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Kommunikationssystem

DOI

10.1364/CLEO_AT.2018.JW2A.71

ISBN

9781557528209

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-18