Mikroresonatorbaserade frekvenskamsgeneratorer för koherent kommunikation
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Victor Torres Company (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-26