Mikroresonatorbaserade frekvenskamsgeneratorer för koherent kommunikation
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Victor Torres Company (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03960
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

2021

Dissipative solitons in photonic molecules

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-26