25 GHz soliton microcombs in high-Q Si3N4 racetrack-shaped microresonators
Paper i proceeding, 2020

We demonstrate a 25 GHz single-soliton comb on a Si3N4 platform fabricated using a novel subtractive method. A long cavity is carefully designed to fit within the e-beam writing field while minimizing coupling to higher-order modes.

Författare

Zhichao Ye

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Fuchuan Lei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Krishna Sundar Twayana

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Marcello Girardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Conference Proceedings - Lasers and Electro-Optics Society Annual Meeting-LEOS

10928081 (ISSN)


9781943580767 (ISBN)

Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2020
San jose, USA,

Mikroresonatorbaserade frekvenskamsgeneratorer för koherent kommunikation

Vetenskapsrådet (VR) (2016-03960), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Brusfria optiska faskänsliga förstärkare och dess tillämpningar

Vetenskapsrådet (VR) (2015-00535), 2016-01-01 -- 2025-12-31.

Dark-Soliton Engineering in Microresonator Frequency Combs (DarkComb)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/771410), 2018-05-01 -- 2023-04-30.

Integrerade optiska sändare för våglängdsmultiplexering i datacenternätverk

Vetenskapsrådet (VR) (2016-06077), 2017-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/CLEO_AT.2020.JTh2F.29

ISBN

9781557528209

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03