Preface
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Johan Ölvander

Linköpings universitet

Renee Wever

Linköpings universitet

Glenn Johansson

Tekniska högskolan i Jönköping

Anders Warell

Lunds universitet

Fredrik Elgh

Tekniska högskolan i Jönköping

Anna Öhrwall Rönnbäck

Luleå tekniska universitet

Ola Isaksson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Tobias Larsson

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Martin Steinert

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kalevi Ekman

Aalto-Yliopisto

Poul Kyvsgaard Hansen

Aalborg Universitet

Tero Juuti

Tammerfors tekniska universitet

Johan Malmqvist

Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik

Sofia Ritzén

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Rögnvaldur J. Saemundsson

Háskóli Íslands

Claus Thorp Hansen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018

13th Biennial Norddesign Conference, NordDesign 2018
Linköping, Sweden,

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21