Simplified Josephson-junction fabrication process for reproducibly high-performance superconducting qubits
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Amr Osman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

James Simon

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Andreas Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Sandoko Kosen

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Philip Krantz

Administration MC2

Daniel Perez Lozano

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Marco Scigliuzzo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Jonas Bylander

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Anita Fadavi Roudsari

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Applied Physics Letters

0003-6951 (ISSN) 1077-3118 (eISSN)

Vol. 118

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1063/5.0037093

Mer information

Skapat

2021-02-11