Principles of motor unit physiology evolve with advances in technology
Reviewartikel, 2016

Författare

Dario Farina

Universitätsmedizin Göttingen

Francesco Negro

Universitätsmedizin Göttingen

Silvia Muceli

Universitätsmedizin Göttingen

Roger M. Enoka

University of Colorado at Boulder

Physiology

1548-9213 (ISSN) 1548-9221 (eISSN)

Vol. 31 2 83-94

Ämneskategorier

Medicinteknik

Hälsovetenskaper

DOI

10.1152/physiol.00040.2015

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-13