Mixed Effects Modeling of Deterministic and Stochastic Dynamical Systems - Methods and Applications in Drug Development
Doktorsavhandling, 2021

Mathematical models based on ordinary differential equations (ODEs) are commonly used for describing the evolution of a system over time. In drug development, pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) models are used to characterize the exposure and effect of drugs. When developing mathematical models, an important step is to infer model parameters from experimental data. This can be a challenging problem, and the methods used need to be efficient and robust for the modeling to be successful. This thesis presents the development of a set of novel methods for mathematical modeling of dynamical systems and their application to PK-PD modeling in drug development.

A method for regularizing the parameter estimation problem for dynamical systems is presented. The method is based on an extension of ODEs to stochastic differential equations (SDEs), which allows for stochasticity in the system dynamics, and is shown to lead to a parameter estimation problem that is easier to solve.

The combination of parameter variability and SDEs are investigated, allowing for an additional source of variability compared to the standard nonlinear mixed effects (NLME) model. For NLME models with dynamics described using either ODEs or SDEs, a novel parameter estimation algorithm is presented. The method is a gradient-based optimization method where the exact gradient of the likelihood function is calculated using sensitivity equations, which is shown to give a substantial improvement in computational speed compared to existing methods. The methods developed have been integrated into NLMEModeling, a freely available software package for mixed effects modeling in Wolfram Mathematica. The package allows for general model specifications and offers a user-friendly environment for NLME modeling of dynamical systems.

The SDE-NLME framework is used in two applied modeling problems in drug development. First, a previously published PK model of nicotinic acid is extended to incorporate SDEs. By extending the ODE model to an SDE model, it is shown that an additional source of variability can be quantified. Second, the SDE-NLME framework is applied in a model-based analysis of peak expiratory flow (PEF) diary data from two Phase III studies in asthma. The established PEF model can describe several aspects of the PEF dynamics, including long-term fluctuations. The association to exacerbation risk is investigated using a repeated time-to-event model, and several characteristics of the PEF dynamics are shown to be associated with exacerbation risk.

The research presented in this doctoral thesis demonstrates the development of a set of methods and applications of mathematical modeling of dynamical systems. In this work, the methods were primarily applied in the field of PK-PD modeling, but are also applicable in other scientific fields.

pharmacokinetics

dynamical systems

pharmacodynamics

mathematical modeling

pharmacometrics

drug development

parameter estimation

time-to-event

mixed effects

Online (Zoom, contact wennberg@chalmers.se for password)
Opponent: Professor Michael Chappell, School of Engineering, University of Warwick, United Kingdom

Författare

Jacob Leander

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Using sensitivity equations for computing gradients of the FOCE and FOCEI approximations to the population likelihood

Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics,; Vol. 42(2015)p. 191-209

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Leander, J., Almquist, J., Johnning, A., Larsson, J., Jirstrand, M. NLMEModeling: A Wolfram Mathematica Package for Nonlinear Mixed Effects Modeling of Dynamical Systems

Leander, J., Jirstrand, M., Eriksson, U.G., Palmér, R. A stochastic mixed effects model to assess treatment effects and fluctuations in home-measured peak expiratory flow and the association to exacerbation risk in asthma

Matematisk modellering för läkemedelsutveckling

Matematisk modellering är ett värdefullt verktyg för att bättre förstå världen omkring oss. Genom att skapa modeller kan frågeställningar och problem studeras med hjälp av matematiska samband och statistik. Inom läkemedelsutveckling kan matematiska modeller till exempel utvecklas med syftet att beskriva sambandet mellan ett läkemedels koncentration i kroppen och dess effekt. Dessa modeller kan användas för att svara på flera viktiga frågor: Hur beter sig läkemedlet i kroppen? I vilka patienter har läkemedlet bäst effekt? Vilken dos av läkemedlet är den optimala? Vad är sannolikheten att utvecklingen av ett nytt läkemedel lyckas?

För att utveckla matematiska modeller behöver modellerna anpassas till mätdata från experiment och studier. Detta är ett komplext problem som för att lösas kräver både avancerad matematik och effektiva datorberäkningar. Denna doktorsavhandling berör olika områden inom matematisk modellering, med fokus på tillämpningar inom läkemedelsutveckling. Flera nya metoder och modeller presenteras, både ur ett teoretiskt och ett applicerat perspektiv. Ett exempel är utvidgning till stokastiska modeller, där till synes slumpmässiga förlopp kan kvantifieras och bättre förstås.

Metoderna som presenteras i denna avhandling bidrar till utvecklingen av matematisk modellering inom läkemedelsutveckling och resultaten har potential att vägleda planering av kliniska studier, förstå samband mellan dos och effekt samt utveckla nya läkemedel mer effektivt.

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

ISBN

978-91-7905-450-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4917

Utgivare

Chalmers

Online (Zoom, contact wennberg@chalmers.se for password)

Online

Opponent: Professor Michael Chappell, School of Engineering, University of Warwick, United Kingdom

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-26