Analysis of roll damping model scale data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Having an accurate prediction of ship roll damping is crucial when analysing roll motions. In this paper, the simplified Ikeda method (SI-method) is compared with the original Ikeda method. The methods are compared using results from a database of roll decay tests carried out on modern merchant ships and a smaller set of predictions in which the original Ikeda method was used. It was found that most of the ships in the database had dimensions outside the limits of the SI-method. Thus, the SI-method showed poor agreement with model tests outside its limits but acceptable agreement for ships within limits. It was found that the deviations were caused by extrapolation errors of the wave-damping in the SI-method. Two ways to improve the accuracy of the SI-method were proposed based on regression, which gave about the same accuracy as the original Ikeda method.

ikeda’s method

ship motions

roll decay

simplified ikeda’s method

Roll damping

Författare

Martin Alexandersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

Wengang Mao

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Ships and Offshore Structures

1744-5302 (ISSN) 1754-212X (eISSN)

DEMOPS - Maskininlärningsbaserad modellering av hastighetseffekt för att minska bränslekostnader och utsläpp från frakt

Trafikverket, 2020-01-01 -- 2022-12-31.

Lighthouse, 2020-01-01 -- 2022-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Beräkningsmatematik

Farkostteknik

Datavetenskap (datalogi)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1080/17445302.2021.1907070

Mer information

Skapat

2021-05-18