Microstructure and properties of Ni-based self-lubricating coatings by laser cladding/friction stir processing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Jiexia Liu

Shanghai University of Engineering Science

Hua Yan

Shanghai University of Engineering Science

Zhiyuan Li

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Peilei Zhang

Shanghai University of Engineering Science

Zhishui Yu

Shanghai University of Engineering Science

Qinghua Liu

Shanghai University of Engineering Science

Optik

0030-4026 (ISSN)

Vol. 241

Förbättrad propellerprestanda för isgående fartyg

Trafikverket, 2017-07-01 -- 2018-09-15.

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

DOI

10.1016/j.ijleo.2020.166143

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-24