Förbättrad propellerprestanda för isgående fartyg
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Sjöfartstrafiken har på senare tid ökat både i Östersjön och i Arktis. Allt eftersom klimatet blir varmare väntas denna trend fortsätta. Statistiken visar att skadade propellrar dominerar bland rapporterade skador på isgående fartyg. Att välja en högre isklassning på propellern skulle minska risken för skada, men ger i gengäld en försämrad propulsiv verkningsgrad. Det är därför av högsta vikt att förbättra propellerns robusthet i is utan att göra avkall på dess prestanda i isfritt vatten. I föreslaget projekt kommer vi att studera hur detta kan uppnås genom en ytbehandling av propellern med hjälp av laser. Den föreslagna processen förväntas förbättra energieffektiviteten hos svenska fartyg och ge fördelar för svenska underleverantörer, och därigenom förbättra svenska redares och sjöfartsindustris konkurrensförmåga. Den föreslagna tekniken förväntas också kunna vara framgångsrik på nästa generation svenska isbrytare.

Deltagare

Zhiyuan Li (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Rickard Bensow

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jonas Ringsberg

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/F...

Senast uppdaterat

2019-09-02