What do we know about concrete, steel, and bond-slip relation for corroded bars?
Paper i proceeding, 2020

existing reinforced concrete structures

reinforcement

reinforcement corrosion

bond

concrete

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mattias Blomfors

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Teresa E Chen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Capacity Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures. Proceedings of the fib CACRCS DAYS 2020

2617-4820 (ISSN)

fib CACRCS DAYS 2020 - Capacity Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures
Parma (on-line event), ,

Hybridarmerade betongkonstruktioner i kloridhaltig miljö: beständighet, säkerhet och livscykelkostnader

Trafikverket (TRV 2018/36506), 2018-06-01 -- 2020-08-30.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (13683), 2019-10-01 -- 2020-08-31.

Cementa (17243), 2018-06-01 -- 2020-08-30.

Bedömning av bärförmåga hos befintliga betongkonstruktioner med korroderade släta armeringsstänger

Trafikverket (TRV 2017/39084 6454), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Formas (2016-00568), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2021-06-15