Så kan studenter stöttas systematiskt i sitt skrivande
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Debattartikel

Författare

Fia Christina Börjeson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Andreas Eriksson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Magnus Gustafsson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Universitetsläraren

0282-4973 (ISSN)

2021:2 34-35

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-15