Designing products and services for circular consumption - A circular design tool
Paper i proceeding, 2021

Författare

Anneli Selvefors

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Oskar Rexfelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

4th Conference on Product Lifetimes and the Environment (PLATE)

Product lifetimes and the environment 2021 (PLATE2021)
Limerick (Virtual conference), Ireland,

Design för cirkulär konsumtion

Familjen Kamprads stiftelse (ref:20200190), 2020-04-01 -- 2023-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2021-08-06