Investigation of functional annotations to enzyme classes reveals an extensive annotation error
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Elzbieta Rembeza

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Martin Engqvist

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEBS Open Bio

2211-5463 (ISSN)

Vol. 11 12-12

Ämneskategorier

Strukturbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-16