Field Operational Tests (FOTs) - The ultimate answer to impact evaluation?
Kapitel i bok, 2016

field operational test

field trial

methodology

FESTA handbook

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Lu, M (ed): Evaluation of Intelligent Road Transport Systems. Methods and Results.

141-160

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-11