End-to-End Magnitude Least Squares Binaural Rendering of Spherical Microphone Array Signals
Paper i proceeding, 2021

Författare

Thomas Deppisch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Hannes Helmholz

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Jens Ahrens

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

International Conference on Immersive and 3D Audio (I3DA)

International Conference on Immersive and 3D Audio (I3DA)
Bologna, Italy,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2021-11-03