DREAM: A fluid-kinetic framework for tokamak disruption runaway electron simulations
Paper i proceeding, 2021

Författare

Mathias Hoppe

Subatomär, högenergi- och plasmafysik DP

Ola Embréus

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Tünde-Maria Fülöp

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

47th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2021

Vol. 2021-June 641-644
9781713837046 (ISBN)

47th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2021
Sitges, Spain,

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-06