Dynamic Spatial Tuning Patterns of Shoulder Muscles with Volunteers in a Driving Posture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Jason Fice

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Emma Larsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Johan Davidsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

2296-4185 (ISSN)

Vol. 9 761799

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan biologi

DOI

10.3389/fbioe.2021.761799

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-29