Using track-elasticity for noise mitigation on low-vibration track
Övrigt konferensbidrag, 2022

Författare

Jannik Theyssen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Astrid Pieringer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

DAGA 2022 - 48. Jahrestagung für Akustik
Stuttgart, ,

In2Track-2 (CHARMEC EU19)

Trafikverket, 2018-11-01 -- 2021-10-31.

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/826255), 2018-11-01 -- 2021-10-31.

Buller från ballastfria spår

Trafikverket, 2017-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-04