Using track-elasticity for noise mitigation on low-vibration track
Paper i proceeding, 2022

Författare

Jannik Theyssen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Astrid Pieringer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Fortschritte der Akustik

1118-1121
978-3-939296-20-1 (ISBN)

DAGA 2022 - 48. Jahrestagung für Akustik
Stuttgart, Germany,

Buller från ballastfria spår

Trafikverket, 2017-01-01 -- 2018-12-31.

In2Track-2 (CHARMEC EU19)

Trafikverket, 2018-11-01 -- 2021-10-31.

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/826255), 2018-11-01 -- 2021-10-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-16