Integrated Schottky Technology for Supra-THz Applications
Paper i proceeding, 2022

Terahertz electronics

Mixers

Schottky diodes

GaAs

Författare

Vladimir Drakinskiy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Divya Jayasankar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Peter Sobis

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

ISSTT 2022 - 32nd Symposium on Space Terahertz Technology, Proceedings Book

Vol. In Press

32nd International Symposium on Space Terahertz Technology
Baeza, Spain,

THz-metrologi för moderna trådlösa system

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) (FID17-0040), -- .

THz Schottky diode mixers for high resolution FIR spectroscopy

Rymdstyrelsen (170/17), 2018-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-27