A novel technique for integration of optical elements onto silicon
Paper i proceeding, 2004

Författare

Karin Hedsten

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Anders Magnusson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jonas Melin

Henrik Röjdegård

Gert Andersson

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Fredrik Nikolajeff

David Karlén

OSA Conference: Diffractive Optics and Micro-Optics, DOMO 2004, Rochester, NY, October 2004


9781557528209 (ISBN)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

9781557528209

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-03