Learning to know and knowing to learn: Discursive practice as knowledge enabler
Paper i proceeding, 2007

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Sven Gunnarson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Proceedings of CME 25 "Construction Management and Economics: Past, Present and Future", July 16-18 2007, Reading, UK. Taylor and Francis

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06