More than medium of instruction: The Bologna process and teaching in English
Rapport, 2006

C-Selt Rapport

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-07