Increased stiffness of timber beams with steel and/or CFRP laminates
Paper i proceeding, 2007

Författare

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Jobin Jacob

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Olga Garzon Barragán

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Roberto Crocetti

Third international conference on structural engineering, mechanics and computation

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06