Standardised information flow for connections in industrialised construction
Paper i proceeding, 2007

Författare

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Victor Lassl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Patrik Löfgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Björn Engström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

ManuBuild 1st International Conference - The Transformation of the Industry: Open Building Manufacturing

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06