Determination of safe speeds for a heavy articulated vehicle when passing a floating bridge tower under crosswind
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2024

Författare

Dragan Sekulic

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Alexey Vdovin

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Simone Sebben

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Stian Moe Johannesen

Statens vegvesen

Results in Engineering

25901230 (eISSN)

Driving Comfort and Tracking Ability of Vehicles on Floating Bridges Moving due to Wind and Water Disturbances

Statens vegvesen, 2020-08-20 -- 2022-08-31.

Statens vegvesen, 2018-08-20 -- 2022-08-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2024-07-02