Logistik - läran om effektiva materialflöden
Bok, 2005

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-44-04182-9

Mer information

Skapat

2017-10-07