Continuous and Discontinuous Spectral Elements for 1D Boussinesq-Type Equations
Licentiatavhandling, 2003

discontinuous Galerkin method

Nonlinear dispersive water waves

Boussinesq-type equations

spectral element method


Författare

Claes Eskilsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

An hp/spectral element model for efficient long-time integration of Boussinesq-type equations

Coastal Engineering Journal,; Vol. 45(2003)p. 295-320

Artikel i vetenskaplig tidskrift

A discontinuous spectral element model for Boussinesq-type equations

Journal of Scientific Computing,; Vol. 17(2002)p. 143-152

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på Vatten Miljö Transport: 2002:4

Mer information

Skapat

2017-10-06