Partitioning and Transmutation Annual Report 2006
Rapport, 2007

Författare

Isabelle Dubois

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Sofie Englund

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

D Neymayer

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27